Meteen naar de inhoud

burgerinitiatief

Burgerinitiatieven (na de DrEaMOCRATIE)

In het TT Café van afgelopen 2 maart hebben we gedroomd over nieuwe vormen van democratie. Veel mooie dromen kwamen voorbij: een democratie waarin het niet gaat om het recht van de sterkste, maar om aandacht voor de zwakkere; een democratie van ontmoetingen met elkaar, in gesprek zijn met elkaar; geen politiek maar samenwerken en zoeken naar coöperatieve mogelijkheden, ook voor ondernemen in de gemeente; het ontwikkelen van democratische vaardigheden en kennis van onze inrichting van de democratie; meer doen met feiten, de feiten laten spreken én mensen aanspreken op uitspraken die feitelijk onjuist zijn. We hebben gemerkt dat woorden belangrijk zijn. We hebben die avond van een enkel aanwezig raadslid ook belangrijke inzichten gekregen in de rol die burgers kunnen uitoefenen op ons lokale bestuur.

TT-Café december Castricum Zorgt

Hoe staat het met de burgercoöperatie voor de zorg in Castricum? In het TT-Café van 7 december hoor je uit eerste hand wat de laatste ontwikkelingen zijn. Initiatiefnemer Job Hendriks van CastricumZorgt (CAZ) neemt je mee in een inspirerend verhaal. Wat is CastricumZorgt? CAZ is geïnspireerd door bewonersinitiatieven rond zorg en welzijn in Amsterdam, Brabant en Utrecht.