Thema’s

De verschillende thema’s binnen Transition Town Castricum (zie de submenu’s).

Welke thema’s spelen er eigenlijk in een Transitie? Het is veelomvattend en onze lijst kan zeker nog verder uitgebreid worden. Voorlopig hebben we (veel) informatie verzameld over de volgende thema’s: