Meteen naar de inhoud

Wonen

Door bewust met materialen om te gaan, bouwvormen, water en energie kan de Aarde ontlast worden. Hierdoor kunnen woonvormen grote transitie te weeg brengen. Er bestaan veel verschillende groene/ duurzame woonvormen die nog weinig in gebruik zijn en ‘alternatief’ worden genoemd. Wonen in harmonie met de Aarde. Het zou prachtig zijn als dat de norm is en niet langer alternatief.

Op dit moment worden de mogelijkheden van wonen bepaald en beperkt door multinationals en de staat. De woonvormen die beschikbaar worden gemaakt sluiten niet per se aan op individuele woonbehoeften. De bouw en het gebruik van materiaal zijn veelal niet in balans met de natuur en/of ‘fairtrade’.

Tiny Houses, Ekodorpen, knarrenhoven zijn woonvormen die in opkomst zijn.

KDW

In Castricum zet Klein & Duurzaam Wonen Castricum (KDW) zich in om de eerste kleine duurzame woningen in Castricum te realiseren. December 2017 is het voortraject voor KDW van start gegaan en er zijn veel stappen gezet.

Er is contact geweest met de gemeente, grondeigenaren en verschillende andere geïnteresseerde. Tot nu toe is hier nog niets concreets uitgekomen. Wel blijkt uit de nieuwe Woonvisie 2020-2025 https://www.castricum.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Castricum/bouwen-en-wonen/Woonvisie_Castricum_2020-2025.pdf van Castricum dat onze boodschap is overgekomen: Tiny Houses zijn niet zomaar ‘kleine huisjes’ maar Tiny Houses zijn een beweging onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. 

Graag deelt KDW de opgedane kennis. Zie onderstaande tijdlijn:

 • December 2017: Roos Wattel heeft contact gezocht met Marcel Steenman, destijds wethouder op het gebied van wonen. De gemeente gaf aan positief over de woonvorm te zijn maar niet behulpzaam te kunnen zijn bij het vinden van een locatie.
 • Januari 2018: thema Tiny Houses in Transitie Café
 • Maart 2018: gemeenteverkiezingen. De interesse in Tiny Houses als woonvorm door partijen was aanwezig. Opviel dat het concept van Tiny House als beweging niet begrepen of omarmd werd.
 • 1 November 2018: inspraakavond: Tanja Beentjes heeft gesproken voor de gemeenteraad met een korte uitleg over de Tiny House beweging. Tiny Houses zijn niet hetzelfde zijn als kleine huisjes. De nadruk bij de woningen ligt op duurzaamheid en het verminderen van de ecologisch voetafdruk. https://castricum.raadsinformatie.nl/vergadering/453841#ai_4286182
 • 12 november 2018 is de Motie Tíny Houses aangenomen waarin is vastgelegd dat er in de begroting van 2019 €25.000 apart wordt gehouden voor onderzoek naar de mogelijkheden van Tiny House in Castricum. 
 • Begin 2019 zijn er twee gespreken geweest tussen het KDW en de gemeente. In beide gesprekken werd aangegeven door de gemeente behulpzaam te willen zijn bij het vinden van een locatie. In het eerste gesprek met de gemeente is het gebied Castricummerwerf als mogelijke optie door de wethouder benoemd.
 •  24 april 2019 staat het initatiefvoorstel van KDW op papier en is toegestuurd aan de wethouder en andere geïnteresseerden. Initiatiefvoorstel Tiny Houses Castricum
 • KDW werd uitgenodigd om een principeverzoek te doen. Gangbaar is dat een principeverzoek wordt ingediend op basis van een locatie waar de indieners willen dat het project plaatsvindt. Er is aan KDW aangegeven dat dit niet noodzakelijk was op dat moment.
 •  De reactie op het principeverzoek door de gemeente is positief. Alleen er wordt aangegeven dat er door de gemeente geen vervolg kan worden gegeven op het verzoek nu deze aan locatie ontbreekt. Duidelijk wordt dat de gemeente niet mee zal zoeken naar een locatie zoals eerder was aangegeven. 
 • Mei 2019 is Kaspar is geïnterviewd door Nieuwsblad Castricum, Hans Boot, Tiny housing.https://www.calorieenergie.nl/tiny-housing-wacht-op-locaties/
 • November 2019 is er een update gegeven in het Transitie-café van de stand van zaken en een oproep gedaan voor mensen die zich actief wilde inzetten voor het project. 
 • 19 December 2019 heeft Iris van Asselt ingesproken bij de gemeenteraad namens KDW met betrekking tot de nieuwe Woonvisie van Castricum. Zij heeft het belang benadrukt dat de woonvisie over de toekomst gaat en dat daarom natuur- en milieuvriendelijk wonen de hoofdrol dienen te hebben in de visie. Alternatieve woonvormen brengen kennis, inspiratie en ervaring voor de gemeente om zich voor te bereiden op de toekomst en verantwoordelijkheid te nemen voor de Aarde.

KDW is blij met de genoten publiciteit om zo het idee van duurzaam en groen wonen op de kaart te zetten in Castricum. De zaadjes zijn geplant.

Voor nu zal KDW de groep niet uitbreiden of het project verder promoten. Er zal worden doorgebouwd met de opgedane kennis en gelegde contacten.