Auteur: Maarten Nijman

Update ivm Coronavirus

In verband met het Coronavirus binnen Nederland zijn verregaande maatregelen aangekondigd. Om het virus zo goed als mogelijk in te dammen worden door de minister president, het ministerie van VWS en het RIVM van dag tot dag maatregelen genomen in heel Nederland.

Als gevolg daarvan zullen we voor de evenementen of bijeenkomsten van Transitie Castricum telkens bekijken of het nog verstandig is deze door te laten gaan. We vinden dat uiteraard jammer, maar als het moet, is het niet anders. Via deze website informeren we iedereen over onze bijeenkomsten de komende periode.

Het Transitie Treffen op zaterdag 4 april komt in overleg met de organisatoren te vervallen. Ook het SoepCafé van 14 april en het Repair Café van 9 mei  komen te vervallen. We gaan proberen het Transitie Café van 3 april ONLINE te doen. Hiervoor is informatie gedeeld met alle mensen die zijn ingeschreven op de Nieuwsflits.

De gezondheid van jou, je familie, collega’s en vrienden is de hoogste prioriteit.
Nu en in de verre toekomst  ;-)

Het Kernteam van Transitie Castricum

Soep Café valt in de soep

U begrijpt het al: de nieuwe strenge Corona-maatregelen treffen ook de meeste vrijwilligers-activiteiten. Dus valt het SOEPCAFÉ van WOENSDAG 18-3-’20 om 14 uur in de Tuin van Kapitein Rommel figuurlijk ‘in de soep’ en moet helaas tot nader order uitgesteld worden! Over het eerstvolgende soepcafé, dat normaliter op vrijdagavond 3 april a.s. om 18 uur plaats zou vinden, in combinatie met het Transitiecafé van 19 uur,  kunnen we nog geen uitspraak doen en dus verwijzen wij alle belangstellenden naar de site van Transitie-Castricum voor nieuws hieromtrent.

Meer lezen

Permacultuur Inspiratie dag – een verslag

Stoelen werden overal vandaan gehaald, want onverwachts stroomde het lokaal deze ochtend vol met wel 40 enthousiaste mensen. Geweldig om te zien dat dit onderwerp leeft in Castricum! Allereerst luisterden we naar een Powerpointpresentatie van de permacultuur groep Castricum. De insteek was te laten zien wat er al is en wat er gebeurt in Castricum. Er kwam voorbij: plekken met eetbaar openbaar groen waar we kunnen oogsten, moestuinen op gemeentegrond, de kruidenheuvel, wormenbak, permacultuurtuin en ander maai- en snoeibeleid door gemeente wat leidt tot bosachtig park plantsoen met meer biodiversiteit.

Meer lezen

Inspiratie Permacultuur 15 februari

Til ik een tegel op 
blijkt er een volkstuin onder te zitten

Over permacultuur is veel te lezen, te leren en te doen. Uitgangspunt: goed voor mensen, goed voor de aarde, eerlijk delen. In Castricum is er al een jaar of tien een actieve groep bezig met permacultuur. Zij onderneemt van alles: kleine activiteiten, maar ook groeps-, gemeente- en netwerkinitiatieven. Dit gebeurt zowel in particuliere tuinen, tuinvereniging als in het openbaar groen. Niet alle initiatieven zijn even zichtbaar. Ook weet soms de ene tuinier niet wat de ander doet. Meer lezen

Bomen bij Transitie Castricum

Op een van de Transitie Café avonden in de Tuin van Kapitein Rommel werden er verschillende groepjes gevormd rondom transitiethema’s. Er was o.a. belangstelling voor water, klein en duurzaam wonen, de Transitie Academie en groenvoorziening. Bij de laatste groep troffen Ans Breetvelt, Anna Dijkstra, Wies Postma en Joke Rijnoudt elkaar. Er bleek in het verleden al het nodige gebeurd te zijn. Vooral Arie Dekker heeft namens de vogelwerkgroep heel wat werk verzet. Meer lezen