Meteen naar de inhoud

5 april bijeenkomst Broedplaats / HUB

Een broedplaats is een plek waar creatieve, ondernemende mensen samenkomen en samenwerken. Een HUB is een centrale locatie waar goederen & ideeën eindeloos doorheen kunnen blijven stromen.

We zoeken naar die combinatie voor een plek in Castricum!

In Castricum werken we aan een plek waar we innovatie stimuleren, ideeën ontwikkelen en uitwerken. Hier verzamelen we initiatieven gericht op thema’s duurzaamheid, sociale ontwikkeling, lokale veerkracht en cultuur. Het is de plek om noodzakelijke verandering in gang te zetten. Dit doen we door de juiste mensen bij elkaar te brengen om nieuwe manieren van denken en doen samen te verkennen via experimenten  – binnen de broedplaats en in Castricum. Wij willen verandering van onderop: een initiatief van burgers en ondernemers, onderwijs en een betrokken gemeente.

Lokaal kunnen wij in Castricum aan de slag met een initiatief waarbij we een plek op gaan zetten om dit dorp veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken. Dat kan met brede steun en samenwerking van de lokale overheid, onderwijs, de ondernemers en verschillende burgerinitiatieven.

Het principe van de plek

We ontwikkelen een plek waar we gaan samenwerken aan innovatie met een flinke dosis positieve creativiteit en technisch vernuft. We werken aan slimme oplossingen voor een duurzame lokale samenleving. We gaan experimenteren met combineren, integreren en meervoudig gebruik door intensief samen te werken met alle betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan een circulaire bouwplaats, gecombineerd met leren gebruiken van gereedschappen die ook weer te leen zijn en gerepareerd worden in een Repair Café. Hoe meer combinaties, hoe krachtiger de werking van de HUB. We richten ons in eerste instantie op hergebruik, lokale voedselsystemen en minder energieverbruik. Zo werken we aan een stillere, groenere, gezonde en schonere leefomgeving.

Wij zijn

De initiatiefnemers zijn lokale ondernemers en enthousiaste burgers. Deze groep bestaat uit 15 mensen en daarbinnen is een kernteam actief met 4 aanjagers; Gitte, Maarten, Maarten en Cora. We zetten onze lokale betrokkenheid en professionele ervaring in om dit initiatief te helpen ontwikkelen. We zijn op zoek naar meer Innovators; ondernemers, onderzoekers, mensen uit het onderwijs, ambtenaren en actieve burgers, die in deze samenwerking (quadruple helix) gaan experimenteren. Op dit moment is een kernteam het businessmodel aan het voorbereiden in samenwerking met de initiatiefnemers.

Hoe zien we de ontwikkeling voor ons?

Na een kick-off in december 2023 bevinden we ons in een oriënterende fase. We werken het concept uit en gaan de komende tijd op zoek naar meer deelnemers voor een eerste versie van de HUB.

In de eerste fase willen we in de zomer van 2024 een concrete invulling van een locatie hebben met een pilot. Hieruit wordt helder wat we kunnen bereiken vanuit de 3 thema’s en hebben we een beter idee hoe we dat kunnen gaan bereiken. Ook werken we de komende maanden aan het verbinden van partners, deelnemers en andere betrokkenen voor de eerste HUB in Castricum. Op 5 april vertellen we hier meer over.

Enthousiast of nieuwsgierig?

Kom langs op vrijdag 5 april vanaf 19:00 (inloop) bij Suprême College (Koning Willemstraat 1 – de vroegere Maranathakerk).

  • We presenteren al hoever we zijn en de eerste ideeën kunnen verder aangevuld worden – in ieder geval 3 thema’s: lokaal voedsel, circulaire bouwmaterialen en energie.
  • Met elkaar kijken hoe we de boel in gang kunnen zetten: wat wordt de pilot en hoe gaan we het realiseren? Daarna kun je beslissen of je mee wilt doen en op welke manier!
  • Iedereen kan meedenken, van kunstenaar tot ambtenaar!

De toegang is uiteraard gratis. We zorgen voor koffie en thee en een drankje achteraf. Een bijdrage daarvoor is zeker welkom, want we organiseren dit zelf, dus denk aan wat kleingeld.