Meteen naar de inhoud

Verslag Politiek TT Café

In het Politieke TT Café van 7 maart nemen de Politieke Partijen van Castricum posities in over duurzaamheid.
“Duurzaamheid onderdeel coalitie-onderhandelingen”
Hoe deze avond is verlopen, welke vragen er zijn gesteld en hoe de partijen positie innamen, kun je hier allemaal nalezen.

Rond het thema duurzaamheid leken coalities zich als vanzelf te vormen tussen politieke partijen van Castricum. In het bijzijn van ruim 60 belangstellenden konden woordvoerders van de partijen in de bibliotheek van Castricum keuzes maken van de organisatoren. Ze mochten zich in het laatste deel van de avond in reactie op stellingen bewegen naar het vak ‘Eens’ of het vak ‘Oneens’. Soms ook ergens daartussen… Dat gaf aanleiding tot interessante discussies, waarin het publiek zich ook kon mengen.
Zo vond iedereen de stelling ‘De gemeente gaat vanaf 2014 al het gemeentegroen vervangen door eetbaar groen’ al gelijk intrigerend, en sprak een enkele partij zorgen uit over ‘vallende appels’. De stelling ‘De gemeente zet een leenstelsel in werking voor energiebesparing: het Castricumse Energieneutraal Fonds’ werd in grote meerderheid aanvaard, zo snel, dat we gelijk doorgingen naar de volgende stelling.

Duurzaamheid

De organisatoren van het Politiek Café, Transition Town Castricum en CALorie, vinden duurzaamheid een partijneutraal onderwerp. Een uitgangspunt van de avond was dan ook om niet zozeer de tegenstellingen maar juist de raakvlakken te vinden van de standpunten van partijen. Dat is redelijk gelukt. In een goede sfeer blijkt iedereen voorstander van duurzaamheid. De vraag blijft wel: welke concrete maatregelen neemt de politiek? Men schrok van de quizvraag over welk deel van het gemeentebudget naar de post “duurzaamheid” gaat. Maar we zijn benieuwd wat dit voor consequenties heeft ná de verkiezingen. Als de gemeente ambitieuze doelen heeft moeten daar wellicht ook de juiste middelen bij. Volgens een afgevaardigde van een der huidige coalitiepartijen wordt ‘duurzaamheid zeker een onderdeel van de coalitie-onderhandelingen’.

Quiz

De avond begon met een quiz. De vragen én de juiste antwoorden lees je hier:kennisquiz

Stellingen

De avond eindigde met 5 stellingen en daarbij was ook voor het publiek gelegenheid tot het stellen van vragen. De vijf stellingen met de positie van de deelnemende politieke partijen staat hierbij weergegeven. (Eens is links, Oneens is rechts)

1. Gemeente gaat vanaf 2014 alle nieuwe en vervangende groen-aanplant uitvoeren met eetbaar groen

Vlnr: GL, Vrije Lijst, PvdA, CKenG, D66, GDB, CDA, VVD


2. Gemeente bereikt 2018 daling van verkeer, door vermindering van lokaal autoverkeer naar minder dan 50%*

Vlnr: CDA, GL, Vrije Lijst, PvdA, GDB, D66, CKenG, VVD


3. Gemeente profileert zich als voorstander van wind-energie op Castricum’s grondgebied en stimuleert draagvlak onder de bevolking.

Vlnr: GL, Vrije Lijst, D66, VVD, PvdA, GDB, CKenG, CDA


4. Gemeente zet een leenstelsel voor energiebesparende maatregelen in werking: het EnergieNeutraal fonds.

Vlnr: CDA, GL, Vrije Lijst, PvdA, CKenG, D66, VVD, GDB


5. De gemeente hoeft niets te doen op gebied van duurzaamheid, de burgers en ondernemers pakken die rol.

Vlnr: alle partijen zijn het hier – gelukkig – mee oneens!