Meteen naar de inhoud

TT Café Politiek

De lokale politiek heeft weer de aandacht. Omdat het verkiezingstijd is? Ja, maar ook omdat er een duidelijke verschuiving is van taken en verantwoordelijkheden van landelijk naar lokaal. Denk maar aan de recente voorbeelden als (jeugd-) zorg en de WMO. Of de rol van lokale politiek in de recente discussie omtrent het onderzoek naar mogelijke winning van Schaliegas.

Lokale Politiek – een Energiek Debat

Wat betekent de verschuiving van taken voor ons, als inwoners van de CAL gemeente? En wat zou het kunnen betekenen voor het versterken van onze lokale veerkracht? Dan wordt het belangrijk dat er duurzame keuzes worden gemaakt. Transition Town Castricum en CALorie gaan altijd graag met onze lokale politici in dialoog over de lokale thema’s zoals werk, zorg, onderwijs, vervoer en – natuurlijk – energie. En wel vanuit de visie dat een duurzamer Castricum juist kansen biedt voor burgers en ondernemers.

Met de Gemeenteraad verkiezingen in zicht, organiseren we die dialoog nu in de vorm van een openbaar lijsttrekkersdebat, waarvoor alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Én natuurlijk alle inwoners van de gemeente.

Hoe kunnen we gezamenlijk onze lokale gemeenschap versterken?
Ben jij ook benieuwd welke lokale politieke partij het beste past bij jou? Kom dan zeker op vrijdag 7 maart om 19:30 naar de bibliotheek van Castricum.

Toegang is gratis, een eventuele consumptie is voor eigen rekening.

Vraag: Help mee met verspreiding van de posters.