Meteen naar de inhoud

Petitie Red de bomen in Castricum

De waarde van bomen

Het is evident dat het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand nu acuter is dan ooit.  Want bomen, vooral die met een brede kroon, binden CO2 en geven zuurstof af. Bomen zijn werkzaam tegen fijnstof, wateroverlast en hittestress, bomen zorgen voor een gezonde bodem, ze zijn belangrijk voor insecten, vogels en andere dieren, en voor de gezondheid en het welbevinden van mensen, voor de toekomst van het klimaat waarin de generaties na ons zullen leven…

Ook  zorgt een boomrijke omgeving er voor dat huizen in waarde stijgen.

Het programma I-Tree dat na twee pilotfases in 2019 is gelanceerd in diverse Nederlandse gemeenten maakt het mogelijk ook de economische waarde van bomen te berekenen.

Het Groenbeleidsplan

Het afgelopen jaar is er in de gemeente Castricum hard gewerkt aan het Groenbeleidsplan 2021-2031 voor Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude. In september 2021 werd dit beleidsplan aangenomen in de gemeenteraad. Uitgangspunt voor het bomenbeleid is “dat er in principe geen gezonde bomen worden verwijderd. Ook niet vanwege overlast. Een boom kan pas worden verwijderd op basis van een gedegen onderzoek naar soort en mate van overlast, de mogelijkheden om de overlast te verminderen, de plaats en de status van de boom en de stedenbouwkundige opzet van de straat/wijk.”  en ” Er wordt pas overgegaan tot het verwijderen van bomen na zorgvuldige afweging en in bepaalde situaties. Voor de verwijderde bomen worden nieuwe exemplaren geplant in de buurt of elders in de gemeente” en “Groen dat moet verdwijnen wordt op gelijkwaardige wijze gecompenseerd.” Hiermee wordt de herplantplicht  benadrukt die in de praktijk nog wel eens vergeten wordt.

Kappen met en zonder vergunning

Ruim 10 jaar geleden werd de verplichtte kapvergunning afgeschaft in Castricum met als compensatie een op te stellen Lijst met Bijzondere en Monumentale Bomen. Op deze lijst staan bomen van minstens 50 jaar oud met een bijzondere ecologische en landschappelijke waarde die in principe niet gekapt mogen worden. In 2021 werd deze lijst uiteindelijk opgenomen in de gemeentelijke regelgeving. Om de vier jaar kunnen bomen die nog niet op de lijst staan toegevoegd worden. Hiervoor kan men bomen aanmelden voor een wachtlijst. De bomen op deze lijst zijn beschermd en mogen niet zonder vergunning gekapt worden.

Alle andere bomen kunnen zonder vergunning gekapt worden. Het Groenbeleidsplan ten spijt. De afdeling Groenbeheer van de gemeente is nu van plan om een nieuwe website in te richten, waarop gemeentebomen die gekapt moeten worden gepubliceerd zullen worden. “Hierbij zal de locatie van de boom, de reden van de kap, en eventuele verdere uitleg aangegeven worden. Vooruit lopende op de kap zal er om de te kappen boom een bedrukt lint worden gebonden met hierop de vooraankondiging dat de boom wordt gekapt en een verwijzing naar de website. Dit om als eigenaar van bomen zo transparant mogelijk te zijn naar onze inwoners toe.”

Dit zal tegemoet komen aan een deel van onze bezwaren zoals verwoord in  onze petitie en zal zeker een grote verbetering opleveren. Omwonenden zullen zich dan hopelijk makkelijker kunnen informeren over het hoe, wanneer en waarom van het verdwijnen van bomen in hun omgeving.

Participatie

Naast de zorg voor het groen en de bomen wordt in het Groenbeleidsplan  2021-2031 ook de wenselijkheid en noodzaak van participatie van de inwoners genoemd.  (Wat dat betreft jammer dat dit Groenbeleidsplan nu nog moeilijk vindbaar is op de gemeentesite). Ook bij een tijdige publicatie van de voorgenomen kap hebben de omwonenden geen mogelijkheid om  bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap.

Wij handhaven daarom onze petitie voor de herinvoering van de kapvergunning, want bij de publicatie van de aanvraag en de toekenning van de vergunning krijgen omwonenden de tijd en mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap en kunnen dan eventueel ook nog alternatieven inbrengen.

Teken daarom op https://kapvergunningcastricum.petities.nl/

Anna Dijkstra

Bomengroep Transitie Castricum