Meteen naar de inhoud

Overhandiging Petitie Kapvergunning

Afgelopen woensdag, 13 oktober, werd de petitie voor herinvoering van de Kapvergunning aangeboden aan burgemeester Mans. Voor deze petitie haalden we maar liefst 650 handtekeningen op. De bomengroep van Transitie Castricum hoopt hiermee een duidelijk signaal af te hebben gegeven aan onze gemeenteraad. Bij de overhandiging door Lars Hoogerwerf gaf Anna Dijkstra van de bomengroep een korte speech.

Geachte burgemeester meneer Mans, en mede-boomliefhebbers,

Ik ben Anna Dijkstra en ben ruim 2 jaar geleden verhuisd van De Pijp in Amsterdam naar Castricum. Ik koos voor Castricum vanwege de natuur in de omgeving en al het groen en de vele bomen in dit dorp. Tot mijn verbazing hoorde ik al snel na aankomst berichten en klachten over het verdwijnen van bomen in Castricum.

Ik was verbaasd want het is toch evident dat het behoud en de uitbreiding van het bomenbestand nu acuter is dan ooit. Het programma I-Tree dat na twee pilotfases in 2019 is gelanceerd in diverse Nederlandse gemeenten maakt het mogelijk ook de economische waarde van bomen te berekenen. Want bomen binden CO2 en geven zuurstof af, bomen zijn werkzaam tegen luchtverontreiniging, tegen wateroverlast en hittestress, bomen zorgen voor een gezonde bodem, ze zijn belangrijk voor insecten, vogels en andere dieren, bomen zorgen voor de gezondheid en het welbevinden van mensen, voor de toekomst van onze aarde en het klimaat waarin onze kleinkinderen zullen leven… Ook zorgt een boomrijke omgeving er voor dat huizen in waarde stijgen. Om maar wat te noemen.

Genoeg redenen voor mij om actief te worden in de Bomengroep van Transitie Castricum. Vanuit die groep zijn we lid geworden van het Groenplatform onder leiding van Arie Dekker en werken we mee aan het project MeerBomenNu geleid door Bonnie Snoek. Het afgelopen jaar is er in de gemeente Castricum ook hard gewerkt aan het Groenbeleid dat nu vast ligt voor de periode tot 2031. En we hebben nu de lijst Monumentale en Bijzondere Bomen, bomen van 50 jaar met een beschermde status.

In het Groenbeleidsplan 2021-2031 staat als basis voor het beleid dat gezonde bomen niet gekapt mogen worden. Ook is besloten dat de lijst Bijzondere en Monumentale bomen uitgebreid zal worden. En natuurlijk moeten ook jongere bomen de kans en de tijd krijgen om uit te groeien tot monumentale en bijzondere bomen. De medewerkers van het gemeentelijke boombeheer hebben ons onlangs ook laten weten dat ze het Groenplatform meer willen betrekken bij de uitvoering van het gemeentelijk Groenbeleid. Al met al positieve ontwikkelingen voor boomliefhebbers!!! Daar staat tegenover dat we als bomengroep van Transitie Castricum keer op keer klachten binnen kregen en nog steeds krijgen over ongecontroleerde bomenkap in de gemeente. Ook bomen van meer dan 100 jaar die al lang op de lijst van bijzondere en monumentale bomen hadden moeten staan zijn het afgelopen jaar voor de bijl gegaan, zoals bijvoorbeeld het bosje achter de kerk in Limmen.

Ik heb de afgelopen twee jaar mensen met veel hart en inzet voor groen en bomen gehoord die teleurgesteld en gedemotiveerd zijn geraakt omdat ze keer op keer tegen een muur in het gemeentelijk beleid zijn gebotst waardoor er waardevollle bomen zijn gekapt. Waarom? Gaat efficiëntie en korte termijn gewin vóór alles en ten koste van de natuur en de toekomst van de democratie?

Vandaar dat we als Bomengroep van Transitie Castricum het plan hebben opgevat om weer een kapvergunning in te voeren in onze gemeente. In Bergen bestaat die kapvergunning nog, die zou ook weer kunnen gaan gelden in Castricum. Zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van participatie in het groenbeleid. En er fikse boetes komen voor ongeoorloofde bomenkap. Want als een aanvraag voor een vergunning voor bomenkap wordt gepubliceerd, hebben omwonenden en belanghebbenden de tijd om na te vragen waarom die boom of die bomen moeten worden gekapt en kunnen ze zo nodig bezwaar en eventueel een alternatief plan indienen. Hierdoor wordt het groenbeleid ook voor de burgers transparant en krijgen ze de kans hierin te participeren.

Wij zijn blij met de ambities zoals vastgelegd in het Bomenbeleidsplan 2021-2031 en willen graag samen met het bestuur, de medewerkers en de inwoners van de gemeente Castricum werken aan een duurzame toekomst voor een groene en boomrijke gemeente. Tot zover, hier dan de namen van de ruim 650 bezorgde boomliefhebbers die de petitie hebben ondertekend, aangeboden door Lars Hoogerwerf.

We sluiten af met een gedicht van Kim Bakker

Anna Dijkstra, 13-10-2021