Meteen naar de inhoud

Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde?

Mondiale problemen zoals ontbossing, overbevissing, het snelle uitsterven van soorten, tekorten aan grondstoffen, hogere voedselprijzen en klimaatverandering blijken het gevolg te zijn van één overkoepelend vraagstuk: de overbelasting (overshoot) van de aarde, veroorzaakt door de groeiende overbevolking en overconsumptie. Wat kunnen en moeten we daaraan doen?

Download of lees het gratis eBook op: mijnhemel
Het eBook is een uitgave van Voor Mondiale Duurzaamheid, samengesteld door Jan Juffermans, lid van het Platform Duurzame en Solidaire Economie (www.platformdse.org), de Werkgroep Voetafdruk Nederland (www.voetafdruk.eu ) en Transition Town Boxtel (www.transitiontowns.nl). Van 1978 tot 2010 werkte hij bij De Kleine Aarde, ontving in 2005 de eerste Duurzaamheidsprijs van de Gemeente Boxtel, werd in 2009 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en in 2010 stond hij op plaats 34 van De Duurzame 100 van het dagblad Trouw.

Eerder publiceerde hij o.a. Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten, Lemniscaat 2006, gratis te downloaden als eBook of te lezen op www.janjuffermans.nl en is ook nog verkrijgbaar via de boekhandel.

Het nieuwe eBook kon worden gemaakt dankzij de bijdragen van gulle gevers bij zijn afscheid van De Kleine Aarde in 2010.