Meteen naar de inhoud

Inspiratiebijeenkomst over training voor transitie

Op 11 mei organiseert TT Castricum een informatieve middag voor kantelaars, transitie-doendenkers, Perma-enthousiastelingen en andere geïnteresseerden.
We starten om 12:00 met een meeneemlunch in de Tuin van Kapitein Rommel.

Training voor transitie

In de discussie over maatschappelijke vernieuwing in verband met het opraken van grondstoffen, is er één hulpbron die te weinig aandacht krijgt. Een hulpbron die in potentie niet op kan raken, een oneindige bron van energie en innovatie en waar we als samenleving nog maar net zijn begonnen met de serieuze ontsluiting ervan. We hebben het dan over het enorme creatieve potentieel dat in mensen schuilgaat.

Een presentatie over transitietraining

In de presentatie van Fransjan de Waard en Wouter Extercatte over training en onderwijs voor transitie wordt ingegaan op de noodzaak nu eens serieus werk te maken van het aanboren van deze hulpbron binnen transitieland. Beiden maken deel uit van het kernteam dat bezig is een unieke training te organiseren in Nederland, de Ecovillage Design Education, die later dit jaar plaats gaat vinden en die de weerslag vormt van de kennis en ervaringen van ecodorpen wereldwijd.
Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vormen van training en onderwijs. Hoe die er uit kan gaan zien en wat individuen en burgerinitiatieven eraan kunnen hebben , daarover gaat de presentatiet van die middag. Er zal na afloop ruimte zijn voor het stellen van vragen.
Meer informatie vind je op www.connectingourlives.eu

Voor wie is het interessant?

Wil je nadenken over het aanpakken van de diverse problemen waar we als samenleving mee te maken hebben? Dan kun je leren hoe we de hulpbron van menselijke energie zo goed mogelijk ontsluiten, bundelen en gaan inzetten.
Wil je weten hoe je in actie kunt komen? De transitie vindt plaats op verschillende niveaus tegelijkertijd – lokaal, regionaal, globaal – door mensen die de moed hebben de uitdagingen waar we voor staan onder ogen te zien en in actie te komen. Er is veel te winnen wanneer we leren samenwerken op basis van co-creatie (en alles te verliezen wanneer we dat niet doen).
Wil je weten hoe jouw passie een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van nieuwe vormen van leven en werken? Bij deze presentatie gaan de sprekers in op hun ideeën over innovatieve vormen van onderwijs, training en begeleiding die erop zijn gericht de creatieve potentie van geëngageerde individuen en groepen vrij te maken en in dienst te stellen van initiatieven die bijdragen aan een wereld in balans.
De presentatie vertrekt vanuit een globaal perspectief (het recht op een waardig bestaan voor alle aardbewoners) en op basis van een holistisch wereldbeeld (de huidige problemen kunnen uitsluitend in samenhang met elkaar worden begrepen en aangepakt).

Geïnteresseerd?

Kom op zaterdag 11 mei om 12:00 naar de tuin van Kapitein Rommel en neem iets te lunchen mee wat je kunt delen met anderen.
Er is koffie en thee aanwezig in de tuin (tegen vergoeding van 1,50 Euro). Het programma duurt tot ca 15:00, aansluitend is er nog tijd voor nagesprek.