Meteen naar de inhoud

In het TransitieCafé: IPCC – wat doen we?

Deze zomer worden politici langzaam maar zeker een beetje wakker geschud. Te langzaam? Dat waarschijnlijk wel. Nederland kreeg te maken met een reeks extreme weersomstandigheden. We zagen woeste waterstromen door Valkenburg en een valwind in Leersum en op veel plaatsen regende het records. Ook dicht bij huis, in Castricum stonden we op 18 juni op sommige plekken tot de knieën in het water.

Het Transitie Café is weer live op 3 september!

Op vrijdag 3 september kunnen we elkaar weer echt ontmoeten in het Supreme College (Maranathakerk) in Castricum. De kerkzaal heeft deze zomer een opknapbeurt gekregen en de akoestiek schijnt nu goed te zijn.

We pakken het thema van het IPCC rapport van maandag 9 augustus erbij: De huidige staat van het klimaat is zorgwekkend. Daar hoeven we niet lang over te discussiëren. We kunnen daar wel enorm van balen, boos worden of somber van raken. Tegelijk is de behoefte aan actie groter dan ooit! We mogen niet in apathie belanden. Over die beide kanten gaan we het op 3 september hebben.

En natuurlijk willen we dat politici sneller aan de slag gaan. We kunnen bespreken hoe we ze kunnen benaderen. En wat doen we nog meer? Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen mee in de actie?

Wat kunnen We doen?

We gaan deze avond zeker kijken op welke gebieden er veranderingen plaats moeten vinden. Denk aan thema’s als wonen, recreatie, voedsel, mobiliteit. We kunnen samen heel inzichtelijk maken welke verbeterpunten op welke gebieden er gemaakt kunnen worden. Wij kunnen veel dingen doen die impact hebben. Denk aan initiatieven als Meerbomen.nu, gestart door een kleine groep mensen, maar inmiddels met zeer groot bereik. Je kent vast de bekende quote: “als je denkt dat je te klein bent om impact te hebben, heb je zeker nog nooit met een mug in je slaapkamer geslapen.

Wat kunnen Ze doen?

Als we naar de noodzakelijke verbeteringen een maatregelen kijken, wie zijn dan onze partners hierin? Het ICPP laat de problemen zien, maar de Transitiebeweging komt met lokale oplossingen waarin ook duidelijk wordt gemaakt wat de verwachtingen zijn naar de gemeenteraad: waar verwachten wij actie? Deze lijst van klimaateisen ligt dan gelijk klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Let op dat we nog wel werken met aanmelding.

Wanneer: Vrijdag 3 september
Tijd: Transitie Café start om 19:30, inloop vanaf 19.00
Waar: Supreme College Castricum (voorheen Maranathakerk – Koning Willemstraat 1)
Aanmelden: is i.v.m. coronamaatregelen nog nodig – via het formulier onderaan! (niet last minute graag!)
Kosten: Een bijdrage voor de koffie en thee wordt op prijs gesteld. Neem je eigen mok mee (ivm wegwerp bekers)


IPCC – een korte samenvatting

Op Twitter geeft Gerrit Hiemstra een zeer korte samenvatting van het IPCC rapport.

A. De huidige staat van het klimaat
A.1. Het is overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. Dat heeft in de hele wereld al grote veranderingen veroorzaakt in de atmosfeer, in de oceanen, arctische regio’s en natuurlijke gebieden.
A.2. De klimaatverandering is ongekend groot en is groter dan ze in vele duizenden jaren is geweest.
A.3. De klimaatverandering heeft effect op veel weersextremen en het bewijs daarvoor is sterker dan bij het vorige rapport in 2014.
A.4. De beste schatting voor het opwarmende effect van de uitstoot van broeikasgassen door de mens is 3°C met een range van 2-5°C.
B. Mogelijke toekomstige klimaattoestanden
B.1. Er zijn 5 nieuwe emissiescenario’s uitgewerkt. Bij alle scenario’s blijft de temperatuur tot ongeveer 2050 stijgen. Deze eeuw zal de temperatuur meer dan 1,5 tot 2°C stijgen, tenzij we de emissie van broeikasgassen zeer sterk beperken.
B.2. Als de aarde verder opwarmt, leidt dat tot nog grotere veranderingen in het klimaat. Dat betekent:
– Intensere en frequentere hittegolven
– Meer hittegolven in de oceanen
– Meer en vaker zware regen
– Vaker droogte
– Meer zware tropische cyclonen
– Steeds minder ijs op de Noordpool
– Minder sneeuwbedekking
– Afname van de permafrost
B.3. Als de aarde verder opwarmt intensiveert de wereldwijde watercylus (verdamping, neerslag, afstroming) en gaat ook sterker variëren. De moessonregens nemen toe evenals de ernst van natte en droge gebeurtenissen.
B.4. Een deel van de uitstoot van CO2 wordt opgeslagen in de oceaan en op land. Dat vertraagt de ophoping van CO2 in de atmosfeer. Als de CO2-emissie toeneemt, zal deze opslag minder effectief worden, zodat die vertraging afneemt.
B.5. Veel gevolgen van klimaatverandering zijn op een termijn van eeuwen en millennia niet meer om te keren. Dat geldt vooral voor veranderingen in de oceanen, de ijskappen en het zeeniveau.
C. Informatie voor risicobeoordeling en regionale adaptatie
C.1. Klimaatverandering kan op korte termijn en regionale schaal variaties vertonen. Op de grootschalige klimaatverandering heeft dat geen effect, maar het is wel belangrijk om met die variaties rekening te houden.
C.2. Bij verdere opwarming zullen de gevolgen overal op aarde groter worden. De gevolgen zullen bij 2°C groter zijn dan bij 1,5°C en nog groter en uitgebreider als het nog meer opwarmt.
C.3. Gebeurtenissen met een kleine kans, zoals het instorten van een ijskap, plotselinge veranderingen in de oceaanstromingen, gecombineerde weersextremen of een aanzienlijk grotere opwarming kunnen niet uitgesloten worden en moeten meegenomen worden in de beoordeling van de risico’s.
D. Toekomstige klimaatverandering beperken
D.1. Als we de klimaatverandering willen beperken, dan moeten we wetenschappelijk gezien:
– de cum. CO2-emissie limiteren,
– de CO2-emissies minstens terugbrengen naar netto 0,
– uitstoot van andere broeikasgassen sterk reduceren.
Aerosolvervuiling heeft een afkoelend effect. Door emissiereductiemaatregelen zal deze vervuiling afnemen en dat leidt tot extra opwarming. Vooral het snel reduceren van de methaanemissie zal deze extra opwarming kunnen beperken en dat zal ook de luchtkwaliteit verbeteren.
D.2. Als we snel aan de slag gaan met de lage emissiescenario’s dan zal dat binnen enkele jaren leiden tot waarneembare effecten op de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer, de aerosolconcentraties en de luchtkwaliteit. Op een termijn van zo’n 20 jaar zal dat ook effect hebben op de trend in de wereldwijde temperatuur. Over langere perioden geldt dat ook voor andere gevolgen van klimaatverandering.
Aanvulling: dit is een vertaling van de HOOFDconclusies van de Summary for Policymakers. Het document is veel uitgebreider dan dit. De complete #SPM (Summary for Policymakers) van het IPCC-rapport is hier te vinden: ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Schrijf je in via onderstaande optie (de tickets zijn gratis)