Meteen naar de inhoud

In de Trouw Duurzame 100.

Dit jaar is alweer de elfde keer dat Trouw de Duurzame 100-lijst opstelt. Nu echter geen opsomming van personen, maar een “lijst van onderop”, van burgers die het heft in eigen handen nemen en zelf een duurzaam initiatief opzetten. Wij zijn net als CALorie Energie een lokaal burgerinitiatief op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Castricum. Het is verrassend, of misschien ook niet, dat we allebei de Duurzame Top 100 hebben gehaald.

Over CALorie

Negen jaar geleden werd in de CAL (Castricum, Akersloot, Limmen) gemeentes CALorie opgericht, een energiecoöperatie van bewoners, zonder winstoogmerk. Zij heeft drie speerpunten: isoleren, opwekken en bewustwording. Al bij de oprichting was de sfeer hartelijk, positief en energiek. De CALorie werkorganisatie bestaat uit een divers gezelschap van doeners en denkers, mannen en vrouwen, jong en oud. Inmiddels heeft CALorie veel gerealiseerd: collectieve zonnecentrales op gemeentelijke gebouwen, lokale zonnepanelen-acties voor particulieren, een (deel) windmolen voor bewoners en tal van samenwerkingsverbanden in de regio. Het ledental van de vereniging steeg naar 700. De ambities blijven volgens CALorie onveranderd hoog, want we staan nog maar aan het begin van de energietransitie. Duurzame warmte wordt een van de nieuwe speerpunten. En altijd, ook onveranderd: samen Duurzaam met de M van Mensen.

Terugkijken op Transitie Castricum

De eerste initiatiefnemers van TT Castricum in 2010

Ook zo’n 9 jaar geleden werd in Castricum ons burgerinitiatief geboren, toen nog Transition Town Castricum genoemd. Een snel groeiend gezelschap van actieve burgers op een divers aantal onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid en sociale ontwikkelingen. We houden ons bezig met een breed spectrum aan onderwerpen, van groen(te), vervoer en afval tot economie. We bespreken thema’s in het maandelijkse Transitie Café, waarin iedereen welkom is. We kijken hoe we op persoonlijk – en gemeenschapsniveau kunnen werken aan een mooiere wereld.

Transitie Castricum zet naast het Transitie Café allerlei gelegenheden in om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Er is een nieuwsbrief (je kunt je rechts op deze pagina abonneren) waarin activiteiten worden aangekondigd. Deze heeft nu al 325 abonnees. We organiseren gezellige en leerzame filmavonden over de transitie. Ook organiseren we samen met De Groene Bak elke twee maanden Reparatie Café voor het zelf leren repareren van kapotte apparaten, naaiwerk of fietsen. Er waren workshops, zoals posterteksten maken, sokken stoppen, zelf een zonnepaneel maken en boodschapzakjes naaien. Mooi detail: postertekst “papa als je iets weggooit, waar gooi je het dan naar toe?” Er is sinds kort ook een Soep Café, waar van ‘gered voedsel’ soep wordt gemaakt en gratis gezamenlijk wordt gegeten. En er is ook een Transitie Academie Castricum opgericht met onderwerpen als: ‘ global goals van de VN en hoe die in te zetten voor effectiviteit en draagkracht’, ‘breng de duurzame boodschap over met humor’ en basistraining Transitie.

Transitie Castricum is ook actief met permacultuur. We hebben een eigen permatuin bij de lokale tuinvereniging ATVC. We laten ook zien hoe je bijdraagt aan veerkracht van het dorp door het laten groeien van voedsel dicht bij huis. Een courgette of pompoen in je voortuin, hazelaars in het gemeente plantsoen, elke straathoek een kruidenspiraal en elke school een schooltuin.

Filmvertoning tijdens het Transitie Café in september

Al vrij snel begonnen we samen met CALorie op te trekken, elkaar te versterken en te inspireren. In de loop van de jaren zijn veel activiteiten ontwikkeld om mensen te inspireren en enthousiast te maken en in de breedte na te denken over energie, ecologie en economie. Het begon met De Eetdaging: een driegangenmenu met uitsluitend ingrediënten die je op de fiets kunt bemachtigen. Mooi detail: we wonnen zelf zout uit de zee! Inmiddels zijn we samen op zoek naar een plek in het dorp van waaruit de duurzame en sociale ontwikkelingen kunnen worden opgezet.

Prijsuitreiking

Op 10 oktober wordt de lijst gepresenteerd, dan weten we ook op welke plaats de beide initiatieven staan. Maar in dit geval geldt zeker: meedoen is belangrijker dan winnen. Dus kom een keer langs bij een van onze bijeenkomsten.