Meteen naar de inhoud

Het buurtenergiebedrijf

Vrijwel elke gemeente heeft voor haar klimaatbeleid ambitieuze doelstellingen, die op eigen kracht vaker niet dan wel gehaald zullen worden. Met het buurtenergiebedrijf kunnen ze sneller dichtbij komen.

Onze plaatsgenoot Jurgen van der Heijden heeft i.s.m. mensen van CALorie en andere energiecoöperaties onderzoek gedaan naar buurtenergiebedrijven. We melden graag zijn bevindingen in dit nieuwsartikel.

Energieproductie door de lokale gemeenschap

Het buurtenergiebedrijf is in handen van lokale bewoners en bedrijven. Doel is de lokale gemeenschap zo snel mogelijk te helpen in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Dit is van belang voor de lokale economie en de koopkracht van huishoudens. Duurzame energie breekt zo door naar het centrum van de aandacht. Dit is het verslag van een onderzoek naar hoe dat in 2013 en daarna kan gaan. Onderwerpen zijn de rol van het buurtenergiebedrijf in de energietransitie, professionalisering en verbreding van dit bedrijf en de rol daarin van overheid en bedrijfsleven.

Terugverdienen of verbreden

De energietransitie kost geld, maar gezinnen en bedrijven kunnen dat terug verdienen. Het buurtenergiebedrijf helpt om dit te versnellen. Een trap van burgerinitiatief naar energiebedrijf geeft de richting aan van professionalisering. Daarbij liggen diverse keuzes voor, met als voornaamste welke pijlers er zitten onder het verdienmodel van het buurtenergiebedrijf, en voor welke het bedrijf kiest. Naast energie kiezen buurtenergiebedrijven er ook voor om andere producten aan te bieden, zoals voedsel en zelfs zorg. Zij verbreden zich. Overheden kunnen kiezen om met eigen investeringen te zorgen dat bewoners en bedrijven gaan investeren, of om dit zoveel mogelijk te stimuleren, maar zonder zelf te investeren. Stelling is dat uiteindelijk bewoners en bedrijven het grote geld hebben en overheden dat zo snel mogelijk los moeten krijgen. Rond bedrijven is ook de vraag wat de beste relatie is van het buurtenergiebedrijf tot andere bedrijven en andersom. Gaan zij elkaar versterken of beconcurreren? Deze en andere vragen leiden tot slot van dit onderzoek naar nieuwe vragen voor vervolgonderzoek.

Lees het hele rapport:Buurtenergie anno 2013