Meteen naar de inhoud

Groeien kan niet meer.

Op naar een duurzame en eerlijker economie!

Op donderdagavond 9 juni is econoom Paul Schenderling te gast bij het Transitiecafe.
Deze jonge econoom heeft zijn leven omgegooid om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Samen met Matthias Olthaar schreef hij het boek “Hoe handel ik eerlijk”. Hij voert een hartgrondig pleidooi voor een eerlijke en duurzame economie, die niet langer op groei gebaseerd is. Een bijeenkomst, georganiseerd door Transitie Castricum samen met de werkgroep Groene Kerk Castricum.

‘Stop de groei’

Dat is het thema van het Transitiecafé op 9 juni. Het is ook de dringende oproep van gastspreker Paul Schenderling.
Want verdere groei, zelfs de ‘groene’ groei heeft volgens Paul Schenderling niet alleen een desastreus effect op het klimaat, maar gaat ook nog eens gepaard met grootschalige uitbuiting van mensen, vooral in niet-westerse landen. Met alle negatieve gevolgen van dien. Alle reden dus om het tij van een economie gebaseerd op steeds verdere groei te keren, vindt Schenderling. En het goede nieuws is dat we daar nu al, van onderop, mee kunnen beginnen. Hij is medeauteur van het boek ‘Hoe handel ik eerlijk?’ en hij richtte samen met anderen de Stichting ‘Genoeg om te leven’ op. Deze stichting ondersteunt en inspireert de beweging naar een eerlijker en duurzame economie.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, waarop we niet alleen gaan luisteren naar wat deze gastspreker ons te vertellen heeft, maar ook samen met hem willen onderzoeken wat voor stappen wij zelf hier in Castricum kunnen zetten in deze richting.

We hebben nog 10 jaar

Na het schokkende rapport van de club van Rome in 1973 ontstonden er aanvankelijk overal bewegingen om grenzen te stellen aan de economische groei. Deze tendens zette niet krachtig door, maar vandaag is de noodzaak duidelijker dan ooit. Economische groei leidt tot een stijgend verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Ook innovaties, zoals elektrische auto’s, kosten meer grondstoffen. Daarnaast vereist groei een continue stijging van het aantal arbeidsuren en van productiviteit per gewerkt uur. Daardoor raken mensen gestrest en belanden in een burn-out.

Ook buiten Nederland zijn grote problemen ontstaan, omdat veel productiewerk naar lage-lonen-landen is verplaatst. Paul Schenderling en zijn co-auteur Matthias Olthaar van het boek “Hoe handel ik eerlijk” hebben uitgezocht dat voor het draaiend houden van de Nederlandse economie maar liefst 14 miljoen banen in het buitenland nodig zijn, terwijl Nederland zelf er maar 7 miljoen voor beschikbaar heeft. In niet-westerse landen verdienen de werkenden gemiddeld 2 euro per uur, dat is 10 keer zo weinig als het gemiddelde Nederlandse uurloon. Dat betekent dus grootschalige uitbuiting van andere landen en mensen om onze economie draaiend te houden! Bovendien worden juist deze mensen door de klimaatcrisis het hardste geraakt: door hitte, droogte en overstromingen raken tussen nu en 50 jaar 1,5 miljard mensen hun leefgebied kwijt.

Is er een oplossing?

Niet-westerse landen zouden hun eigen markten kunnen gaan beschermen en ontwikkelen. Ze kunnen hun eigen economie opbouwen, niet gebaseerd op groei tot het uiterste, maar tot “genoeg”. Westerse landen zouden eveneens met “genoeg” genoegen kunnen gaan nemen. Dat kunnen we o.a. doen door minder spullen te kopen, te gaan repareren, spullen te delen, tweedehands kopen, OV gebruiken in plaats van de auto, vegetarisch of veganistisch te gaan eten, … Het levert ook wat op, namelijk meer van het leven kunnen genieten: meer ontspanning, meer sociale waardevolle contacten, meer tijd, minder stress, gezondheid en aandacht voor elkaar.

Over Paul Schenderling

Paul Schenderling is een jonge econoom en wetenschappelijk onderzoeker, die zijn leven totaal omgooide om de klimaatcrisis te lijf te gaan. Hij heeft het tot zijn missie gemaakt om wie het maar horen wil, beleidsmakers voorop, ervan te doordringen dat het ideaal van economische groei een catastrofale misvatting is, die ons aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Plaats: Suprême College, Koning Willemstraat 1 (de vroegere Maranathakerk)
Aanvangstijd: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
De toegang is gratis, maar een bijdrage in de kosten van harte welkom (denk aan wat kleingeld)!