Meteen naar de inhoud

Burgerinitiatieven en Castricum Zorgt

Bewoners gaan in hun buurt als vrijwilligers aan de slag met zorg, welzijn en wonen. Uit plezier en omdat ze dit nodig vinden, bijvoorbeeld omdat ze de kwaliteit van de zorg willen verbeteren.

Specifiek voor zorg

Directe aanleiding voor burgerinitiatieven in de zorg zijn de belangrijke stelselwijziging van 1 januari 2015 bij die de verantwoordelijkheid voor de zorg verplaatst van het Rijk naar de gemeente, en die gepaard gaat met bezuinigingen. Dat laat meer over aan de mensen zelf en dus gaan velen samen aan de slag binnen bewonersinitiatieven, zoals zorgcoöperaties; er zijn zeker honderd initiatieven geteld.

Onderzoek van Stichting Omzien naar elkaar

De Stichting Omzien naar elkaar wil bewoners en buurten stimuleren om in actie te komen voor een buurt waar mensen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij versterken actieve bewoners met ervaringen, kennis en praktische ondersteuning. Wij helpen bij het vinden van medestanders en het zetten van stappen naar het organiseren en uitvoeren van eerste producten en diensten rond zorg, welzijn en wonen.

Meer weten

Lees het rapport op de site van CastricumZorgt.nl