Meteen naar de inhoud

Bomen bij Transitie Castricum

Op een van de Transitie Café avonden in de Tuin van Kapitein Rommel werden er verschillende groepjes gevormd rondom transitiethema’s. Er was o.a. belangstelling voor water, klein en duurzaam wonen, de Transitie Academie en groenvoorziening. Bij de laatste groep troffen Ans Breetvelt, Anna Dijkstra, Wies Postma en Joke Rijnoudt elkaar. Er bleek in het verleden al het nodige gebeurd te zijn. Vooral Arie Dekker heeft namens de vogelwerkgroep heel wat werk verzet.

De Bomengroep, onze nieuwe werknaam, kreeg al snel via Arie en Gerard Brinkman informatie door, dat de gemeente het bomenbeleid op de agenda had staan voor donderdagavond 28 november 2019. Na bestudering van het officiële bomenbeleidsplan uit 2015 blijkt dat het aantal bomen binnen de gemeente gesteld is op 18.500 bomen, het absolute, maar kwetsbare minimum. Sinds 2011 is het aantal bomen binnen de gemeente alleen maar afgenomen, ondanks de goede bedoelingen van de gemeente. Verdere bezuinigingen zullen de groei van het aantal bomen niet bevorderen. Ook de uniformiteit van de nieuw aangeplante bomen lijkt een gevolg van de bezuinigingen.

Naar het gemeentehuis

De vergadering op het gemeentehuis liep voor onze bomen werkgroep uit op een teleurstelling: we kwamen er veel te laat achter dat het bomenbeleid besproken werd in een achterzaal, terwijl wij natuurlijk in de raadszaal naar binnen waren gegaan. Immers daar worden de belangrijke zaken besproken! Gelukkig bleek Arie Dekker wel in de juiste zaal aanwezig te zijn en kon hij ons na afloop vertellen, dat de gemeente het kap-beleid wil gaan verruimen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de Bomengroep wil!

De door de gemeente gestelde minimumnorm van 0,5 boom per inwoner wil men dus gaan loslaten en daarmee ook de norm van 18.500 bomen in de gemeente. Hier is natuurlijk het laatste woord nog niet over gesproken! Bij de volgende bijeenkomst op 16januari (raadsconsultatie actualisering Groen-en bomenbeleidsplan) zullen wij in de goede zaal zitten!


Joke Rijnoudt